dilluns, 21 de desembre del 2009

COMPETÈNCIES DIGITALS DEL MESTRE

Competència digital:

Avui dia, en la societat que vivim és molt important estar posat en el món de les TIC, ja que facilita el procés d'ensenyament i aprenentatge i ajuda a gestionar millor la informació, perquè les TIC són un mitjà facilitador per a fer tot tipus d'exercicis.
Encara que ara aprenguem noves tecnologies, tant els professionals com nosaltres futurs mestres haurem de tenir una actualització continuada en el coneixement dels recursos tecnològics.

Les competències TIC que darrerament s'han publicat per la seva rellevància són les següents:

- UNESCO: els docents han de conèixer, crear coneixements, posseir i saber utilitzar nocions bàsiques de tecnologia com aplicacions d'activitat, navegadors, programa de comunicacions. També és important que els docents aprofundeixin en els coneixements de les TIC en general per a poder crear projectes complexos i vetllar per la seva gestió, per a poder col·laborar amb altres docents i fomentar les competències dels estudiants en matèria de creació de coneixements. En resum, els docents han de tenir una capacitat necessària per experimentar i aprendre continuament amb la utilització de les TIC.

- ISTE:

Inspirar i facilitar l'aprenentatge i la creativitat dels estudiants:
des de l'assignatura de TIC hem après a crear vídeos amb el Movie Marker, dissenyar el bloc, etc.

Planificar i dissenyar experiències d'aprenentatge i avaluació incorporant instruments contemporanis:
Sobretot aqui hem utilitzat el bloc com a part d'avaluació de l'assignatura.

Mostrar coneixements, habilitats i estratègies de treball innovadores i centrades en la societat digital:
Com per exemple el Wiki, etc.

Promoure la ciutadania digital i la responsabilitat:
nosaltres hem utilitzat el creative Commons i hem col·laborat amb la Viquipèdia.

Millorar la pròpia pràctica professional i la capacitat de lideratge:
hem après noves tecnologies que en la pràctica professional podrem utilitzar amb més facilitat, com per exemple fer que els alumnes facin activitats elaborades pels mestres al Jclic.


En definitiva, nosaltres, en aquesta assignatura hem après moltes competències digitals que són les següents:
- Fer un bloc i preocupar-nos per al seu manteniment.
- Internet i els exploradors.
- Fer activitats Jclic i crear un enllaç públic.
- Fer servir el blink de Blanquerna.
- Editar en una Viquipèdia.
- Conèixer noves pàgines per a fer treballs com els Wikis.
- Presentacions Power Point, Audacity.
- Penjar documents a la web.
- Google docs.
- ...

Però encara que haguem après totes aquestes competències digitals no ens hem de quedar aqui, sinó que ens hem de preocupar de estar totalment renovats en les TIC

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada